Archiwizacja akt

niszczenie baner

Archiwizacja

Każda firma zajmująca się archiwizacją akt wie, że wdrażając u siebie pewnego rodzaju procedury archiwizacyjne, należy postępować według pewnego schematu.

Przede wszystkim na wstępie wszelkiego rodzaju dokumentacja przekazywana jest do przygotowanej do tego celu składnicy dokumentów, w którym to miejscu zostaje ona poddana porządkowym pracom.

Kolejno wszelkie dokumenty wydzielane są do zniszczenia, spośród tych, których nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania ani archiwizacji.

Następnie całość akt poddanych archiwizacji, zewidencjonowana jest zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi schematu organizacyjnego utworzonego na potrzeby klientów.

W ten sposób przygotowane akta, są zabezpieczane we właściwy sposób i przepakowywane w odpowiednie kartony do przechowywania dokumentacji archiwalnej.

Na koniec archiwizowane dokumenty, które sporządzone są wraz z spisem w formie papierowej oraz elektronicznej, dostarczane są do właściwego archiwum. Pracownik odpowiadający za archiwizację akt, może również przeszkolić personel klientów, w obsłudze z zakresu wypożyczania dokumentacji archiwalnej.